GUF 006-022-08

Vaše cena: 17,30 Kč
Kód: GUF 006-022-08
Skladem 8 ks
Nejprve zvolte variantu
Vnitřní průměr [mm]
6 mm
Vnější průměr [mm]
22 mm
Šířka [mm]
8 mm
Hmotnost [kg]
0,02 kg
Hřídelové těsnicí kroužky  (gufera) – jsou dotykové těsnicí prvky určené pro utěsnění otáčejících se hřídelů a dalších strojních součástí. Svou funkcí zabezpečují těsné oddělení dvou prostředí stejného nebo různého charakteru s malým tlakovým spádem. Stupeň utěsnění závisí na provozních podmínkách těsněné součásti a požadavcích na životnost těsnění.  Gufera  zajišťují dvojí těsnost – statickou těsnost v uložení a dynamickou těsnost na úrovni kontaktu těsnicího břitu a hřídele. Statická těsnost – je zajištěna přesahem vnějšího průměru gufera proti průměru úložné díry. Tento přesah po nalisování zajišťuje těsnost kroužku. Dynamická těsnost – spočívá ve vytvoření těsnicí spáry (menisku) mezi povrchem těsněné součásti a těsnicím břitem. Dotykem mezi těsnicími plochami vzniká v důsledku radiálního zatížení tlak, který v době klidu vytvoří mezi těsnicími plochami těsné uložení. Aby mezi nimi existovalo uložení točné a bylo dosaženo nízkých třecích ztrát a vysoké životnosti těsnění, je nutné, aby při otáčení hřídele vznikl mezi těsnicími plochami mazací film.